การแก้ไขปัญหาอีเมล

บทช่วยสอนนี้รวบรวมขั้นตอนที่คุณควรทำตาม ซึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนโดเมนให้ชี้ไปที่ Cloudflare คุณจะไม่ได้รับอีเมลไปยังโดเมนของคุณอีกต่อไป หากคุณทำตามบทช่วยสอนนี้และยังคงต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนใดไปบ้างแล้ว พร้อมรายละเอียดชื่อโดเมนของคุณ และถ้าเป็นไปได้ ให้ทำภาพหน้าจอที่แก้ไขแล้วสำหรับบันทึก DNS ของคุณใน Cloudflare

1.คุณมีชุดของบันทึก MX ที่ถูกต้องสำหรับโดเมนของคุณหรือไม่
คุณจะต้องมีชุดบันทึก MX ในแอป DNS ภายในแดชบอร์ด Cloudflare เพื่อรับอีเมล มีบทช่วยสอนอยู่ที่ https://community.cloudflare.com/t/adding-dns-records/52718 หากคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้ บันทึก MX ของคุณควรชี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่จัดการอีเมลของคุณ ดูตัวอย่างได้จากภาพต่อไปนี้:


หาก yoursite.com เป็นชื่อโดเมนของคุณ ส่วนของ server.mailhost.com ก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เมลโฮสต์ของคุณต้องการ บันทึกที่ชี้ไปที่ mail.yoursite.com มักถูกนำมาใช้เมื่อคุณอยู่บนโฮสต์ที่ใช้ร่วมกันและอีเมลของคุณถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเว็บไซต์ของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า บันทึกเหล่านี้ชี้ไปที่ผู้ให้บริการที่ถูกต้องด้วยการตรวจสอบว่าบันทึกของคุณตรงกับที่ระบุในเอกสารประกอบของบันทึก

2. ตั้งค่าช่องชื่อบันทึก MX ของคุณเป็น @ แล้วใช่หรือไม่
หากไม่ได้ตั้งแบบนี้ แสดงว่าช่องชื่อแสดงโดเมนย่อยสำหรับเมล ไม่ใช่โดเมนเมล ต้องตั้งชื่อเป็น @ หรือ yoursite.com บนบันทึก MX หากบันทึกระบุเป็น yoursite.com ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อโดเมนของคุณปรากฏตรงนี้ ไม่เช่นนั้น บันทึก MX จะไม่ทำงานในแบบที่ต้องการ

3. บันทึก MX ของคุณชี้ไปที่ mail.yourdomain.com (หรือที่คล้ายกันหรือไม่)
หากชี้ไปที่โดเมนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคุณมีชุดบันทึก A สำหรับ เมล ที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการอีเมลของคุณ (ระบุโดยผู้ให้บริการอีเมลหรือโฮสต์เว็บของคุณ) (ข้อมูลเหล่านี้ต้องตั้งเป็น :grey:)

หากคุณมีบันทึก MX ที่เหมือนกับตัวอย่างนี้


โดยที่โดเมนย่อยจากโดเมนของคุณรับหน้าที่จัดการอีเมล คุณจะต้องการบันทึก DNS อีกบันทึกหนึ่งด้วย หากคุณใช้ mail.yoursite.com บันทึกจะต้องรวมชื่อ เช่น mail ไว้ด้วย บันทึกที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะต้องเป็นบันทึก A โดยแสดงเป็น 192.0.2.1 ในตัวอย่างด้านล่างนี้:

4. คุณมีบันทึก A (ซึ่งโดยปกติคือ เมล ) ที่ชี้ไปที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์อีเมลของคุณหรือไม่
หากคุณสร้างบันทึก A ตามที่แสดงไว้ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามี :grey: อยู่ข้าง ๆ บันทึกดังกล่าว แต่ถ้าเป็น :orange: ให้คลิกที่ก้อนเมฆเพื่อเปลี่ยนเป็น :grey: วิธีนี้อาจเป็นการตั้งค่าสถานะรายการนั้นด้วย :warning: เพราะบันทึกได้แสดงที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ นี่เป็นเรื่องปกติและหลีกเลี่ยงได้ยากหากอีเมลถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเว็บไซต์พร็อกซี


เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อดึงเมลกลับมา คุณต้องเชื่อมต่อผ่านโฮสต์ที่ตั้งค่าเป็น :grey: เช่น หากโปรแกรมอีเมลของคุณถูกตั้งค่าให้เชื่อมต่อผ่าน example.com ซึ่งมีบันทึกที่ตั้งเป็น :orange: สิ่งที่เกิดขึ้นคือ โปรแกรมจะไม่ทำงาน คุณควรตั้งชื่อโฮสต์อีกชื่อหนึ่ง เช่น mail.example.com หรือ smtp.example.com ที่ตั้งเป็น :grey: ซึ่งจะไม่มีผลกับการกำหนดค่าเว็บไซต์ของคุณบน Cloudflare
เมื่อคุณมีรายการอื่น เช่น mail.example.com ที่ตั้งเป็น :grey: คุณควรแก้ไขชื่อโฮสต์ที่โปรแกรมของคุณเชื่อมต่อเป็น mail.example.com ไม่ใช่ example.com

ในทางปฏิบัติ : ฉันจะใช้ Outlook เป็นตัวอย่างเพราะคล้ายกับโปรแกรม/แอปอีเมลอื่น ๆ เมื่อคุณกำหนดค่าบัญชีอีเมลใน Outlook โปรแกรมนี้จะถามหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ โฮสต์เว็บของคุณมักจะเตรียมข้อมูลส่วนนี้ไว้ให้ที่ออกมาคล้ายกับ mail.yoursite.com ซึ่งในกรณีนี้ คุณต้องมีบันทึก A สำหรับเมลที่ชี้ไปที่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซึ่งตั้งเป็น :grey: หากคุณพยายามใช้โดเมนย่อย/โดเมนที่ตั้งเป็น :orange: อีเมลของคุณอาจไม่ทำงาน

5. คุณมีโมดูลสแปม (หรือคล้ายกัน) บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่คาดว่าจะเห็น IP ต้นทางของคุณหรือไม่
โฮสต์เว็บบางแห่งติดตั้งโมดูลสแปมบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับ cPanel โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ‘Spam Experts Routing’ ที่คาดว่าจะมีเมลผ่านชื่อโดเมน เมื่อคุณเปิดใช้งาน Cloudflare อาจทำให้เกิดปัญหาได้ เนื่องจากที่อยู่ IP ที่เห็นไม่ใช่ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ วิธีแก้ไขคืออัปเดตโมดูลเป็นชื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ (หรือในบางกรณีคือ IP) แทนชื่อโดเมนของคุณ คุณควรติดต่อโฮสต์เว็บของคุณหากไม่แน่ใจหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้การอ้างอิงบทช่วยสอน: CT-19
ตรวจทานเมื่อ: 07/21

นี่คือบทช่วยสอนของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโพสต์วิกิ ดังนั้นทั้งบุคคลทั่วไปและ MVPs ที่นี่สามารถมีส่วนร่วมให้ข้อมูลได้ หากคุณต้องการดูบทช่วยสอนใด คุณสามารถขอได้จากที่นี่

หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทช่วยสอนนี้ โปรดโพสต์ในหมวดหมู่ #Meta แท็กโพสต์ของคุณด้วย #TutorialFeedback และแจ้งให้เราทราบถึงข้อมูลอ้างอิงบทช่วยสอนด้านบน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในชุมชนนี้ ได้แก่ เคล็ดลับของชุมชน เคล็ดลับของชุมชนจะพูดถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด เมื่อกำหนดค่า Cloudflare รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจเห็น และเครื่องมือที่นำมาใช้แก้ไขปัญหา นอกจากนี้ คุณสามารถดูเคล็ดลับของผู้เชี่ยวชาญ โพสต์ดี ๆ ในชุมชนจากผู้ที่อาจช่วยเหลือคุณที่มีปัญหาได้

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้และศูนย์ช่วยเหลือของ Cloudflare ก่อนโพสต์