เคล็ดลับชุมชน - การแก้ไขข้อผิดพลาด 522: การเชื่อมต่อหมดเวลา

ข้อผิดพลาด
ลองใช้คำแนะนำในเคล็ดลับของชุมชนนี้เพื่อช่วยคุณแก้ไขข้อผิดพลาด 522 “ERR CONNECTION TIMED OUT” ใน Google Chrome หรือ “การเชื่อมต่อหมดเวลา” ใน Firefox

ความเป็นมา
ข้อผิดพลาด 522 เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ TCP กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อคำขอของ Cloudflare ไปยังต้นทาง (เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ) ถูกบล็อก เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ คุณจะเห็นข้อความ “ERR_CONNECTION_TIMED_OUT”

แนวคิดเพื่อการแก้ไขด่วน

  1. คุณต้องตรวจสอบว่า ไม่ได้บล็อก Cloudflare IPs ใน .htaccess, iptables หรือไฟร์วอลล์ของคุณ

  2. ตรวจสอบว่า ผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณไม่มีการจำกัดอัตรา หรือบล็อกคำขอ IP จาก Cloudflare IP และขอให้ผู้ให้บริการอนุญาตที่อยู่ IP ที่นี่: IP Ranges หาก IP ที่ไม่ทำงานตรงกันในแต่ละครั้ง แสดงว่า IP บางตัวในช่วง IP ของ Cloudflare นั้นถูกจำกัดอัตราหรือถูกบล็อกโดยอุปกรณ์เครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณ เนื่องจาก Cloudflare ทำงานเป็นพร็อกซีย้อนกลับ (reverse proxy) ที่อยู่ IP ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะเห็นจึงเป็นหนึ่งใน Cloudflare IP ในจำนวนที่จำกัดนั่นเอง ในแง่นั้น ผู้เยี่ยมชมจริงจำนวนมากอาจมาจากที่อยู่ IP เดียวกัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตช่วง IP ของ Cloudflare อย่างเหมาะสม เพื่อบล็อกการรับส่งข้อมูลนี้ เนื่องจากอาจเห็นว่าการรับส่งข้อมูลดังกล่าวมีมากเกินไปหรือเป็นอันตราย

  3. หากคุณเห็นข้อผิดพลาด 522 ใน บางตำแหน่งที่ตั้งเท่านั้น นั่นหมายความว่าคุณอาจลืมอนุญาตช่วงใดช่วงหนึ่งของเราที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ ดังนั้นให้ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า IP ทั้งหมดของเราอยู่ในรายการที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม

  4. โปรดติดต่อผู้ให้บริการโฮสต์หรือผู้ดูแลไซต์ของคุณเพื่อยืนยันว่ามี ปัญหาการโหลด บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ

  5. ซึ่งอาจเป็น ปัญหาชั่วคราว ที่เกิดขึ้นบนเส้นทาง หรือที่ต้นทางของคุณจนป้องกันไม่ให้มีการเชื่อมต่อเกิดขึ้น หากไม่เกิดปัญหานี้แล้ว ให้ดำเนินการสองอย่างดังนี้: ก) ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโฮสต์ของคุณเพื่อดูว่าพวกเขากำลังประสบปัญหาการสูญเสียแพ็กเก็ตหรือไม่ หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณอยู่ภายใต้การโหลดในขณะที่เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ และ ข) ให้ผู้ให้บริการโฮสต์หรือผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณยืนยันว่าช่วง IP ของ Cloudflare ทั้งหมดอยู่ในรายการที่อนุญาตโดยสมบูรณ์จากขีดจำกัดอัตราใด ๆ

  6. หากกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของคุณให้เป็นแพ็กเก็ต DROP แทนที่จะกำหนดให้ปฏิเสธการเชื่อมต่อ การกำหนดค่าลักษณะนี้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด 521 ซึ่งหมายความว่าไฟร์วอลล์ที่กำหนดค่าไม่ถูกต้องสามารถสวมรอยเป็นข้อผิดพลาด 522 หมดเวลาการเชื่อมต่อได้

เนื้อหาอ่านง่าย
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431#522error

ทรัพยากรเบื้องหลัง
ศูนย์ช่วยเหลือ
YouTube

ค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา
ชุมชน
Google

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
ชุมชนของผู้ใช้ Cloudflare คนอื่นๆ อาจช่วยคุณได้ เข้าสู่ระบบ Cloudflare และโพสต์คำถามของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือจากชุมชน เมื่อคุณโพสต์ในชุมชน อย่าลืมแจ้งรายละเอียดเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะที่คุณเห็น, URL ที่เกิดปัญหา ภาพหน้าจอของข้อผิดพลาด และขั้นตอนเพื่อสร้างข้อผิดพลาดอีกครั้ง คุณช่วยเราให้ช่วยเหลือคุณได้ด้วยการระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่คุณได้ลองทำด้วยตัวเอง

นี่คือเคล็ดลับของชุมชน Cloudflare หากต้องการดูเคล็ดลับก่อนหน้า คลิกที่นี่

Çevirmek…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: แปลเคล็ดลับนี้

FXCTCT 101119