เคล็ดลับชุมชน - การแก้ไขข้อผิดพลาด 1020 การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

ข้อผิดพลาด
ลองใช้คำแนะนำในเคล็ดลับของชุมชนนี้เพื่อช่วยคุณแก้ไข “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (ข้อผิดพลาด: 1020)” เมื่อเยี่ยมชมไซต์ที่ปกป้องโดย Cloudflare

ความเป็นมา
ขณะเยี่ยมชมไซต์ที่ได้รับการปกป้องโดย Cloudflare, ข้อผิดพลาด 1020 “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (ข้อผิดพลาด: 1020)” แสดงว่าคุณได้ละเมิดกฎไฟร์วอลล์ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด “การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (ข้อผิดพลาด: 1020)” และคำขอของคุณถูกบล็อกโดยกฎไฟร์วอลล์ที่ตั้งไว้ตามตัวกรองบนไซต์ หากคุณเป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถค้นหาคำขอที่ถูกบล็อกโดยไฟร์วอลล์ได้ในหน้า Firewall ที่อยู่ใต้เมนู Events

แนวคิดเพื่อการแก้ไขด่วน

  1. หากคุณกำลังเยี่ยมชมไซต์ ให้ติดต่อเจ้าของไซต์และแจ้งให้ทราบว่าคุณได้รับข้อผิดพลาดการเข้าถึงถูกปฏิเสธ และขอให้พวกเขาตรวจสอบกฎไฟร์วอลล์ของตน มีเพียงเจ้าของไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมเท่านั้นที่สามารถบอกเหตุผลที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงไซต์ได้ การติดต่อฝ่ายสนับสนุนหรือการโพสต์คำถามที่นี่จะไม่ได้รับคำตอบ

  2. หากคุณเป็นเจ้าของไซต์และต้องการแยกกฎที่กำลังถูกละเมิดออกมาไว้ต่างหาก ให้ตรวจสอบกฎไฟร์วอลล์ของคุณก่อน หลังจากนั้น ปิดกฎไฟร์วอลล์เพื่อดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขหรือไม่ ปิดกฎไฟร์วอลล์ทั้งหมด ตรวจสอบ และหากไม่ปรากฏข้อผิดพลาดนั้นแล้ว ให้เริ่มเปิดกฎทีละข้อ

  3. หรือค้นหา RAYID ในบันทึกเหตุการณ์ไฟร์วอลล์เพื่อพิจารณาว่ากฎใดกำลังถูกละเมิด

  4. คุณสามารถตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากไฟร์วอลล์ของคุณหรือไม่ได้หากคุณปิดใช้งาน Clouflare และไปที่ไซต์ ดู ฉันจะปิดการใช้งาน Cloudflare ได้อย่างไร

  5. หากคุณต้องการแค่ปกป้องเว็บไซต์เพียงบางส่วนหรือแยกกฎที่กำลังถูกละเมิดออกมา ให้ปิด WAF สำหรับทั้งโดเมน และใช้ Page Rules เพื่อเปิดใช้งาน WAF สำหรับ URL ที่ระบุ

  6. หากคุณเจอกับข้อผิดพลาด 1020 แสดงว่า คุณกำลังละเมิดกฎไฟร์วอลล์ที่เจ้าของไซต์กำหนดไว้ ข้อผิดพลาดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ Cloudflare Access

เนื้อหาอ่านง่าย
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200172016-What-does-the-Web-Application-Firewall-WAF-do-

ทรัพยากรเบื้องหลัง
YouTube
ชุมชน
Google

นี่คือเคล็ดลับของชุมชน Cloudflare หากต้องการดูเคล็ดลับอื่น คลิกที่นี่

Çevirmek…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: แปลเคล็ดลับนี้

FXCTAD 101119