บทช่วยสอน

บทช่วยสอนนี้มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเพิ่มบันทึก DNS ทั่วไป รวมถึงบันทึก A, AAAA, CNAME, MX และ TXT เป็นการเฉพาะ


 • ไปที่ แอป DNS ของแดชบอร์ด Cloudflare ของคุณ
 • ป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณและคลิก ‘เข้าสู่ระบบ’
 • คลิกที่โดเมนเป้าหมาย
 • คลิก ภาพ

[โปรดทราบ เนื้อหาของบันทึกด้านล่างนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น และควรแทนที่ด้วยบันทึกที่ถูกต้องที่มาพร้อมเนื้อหาที่ได้มาจากโฮสต์เว็บของคุณ]

โปรดเลือกบันทึกที่คุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อจะเพิ่มบันทึกดังกล่าว:

[details=“A Record”]

 • เลือกประเภท A
 • ป้อนชื่อโดเมนรากเป็น @ หรือชื่อโดเมนย่อย
 • ป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ติดต่อโฮสต์เว็บของคุณหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่านี้
 • ตั้งค่าสถานะพร็อกซีโดยดูว่าคุณต้องการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่าน Cloudflare หรือในโหมด DNS-Only หากนี่คือบันทึกการยืนยันหรือเป็นบันทึกสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ใช่บนเว็บ ก็ไม่ควรทำการพร็อกซี
 • คลิก บันทึก

[/details]

[details=“AAAA Record”]

 • เลือกประเภท AAAA
 • ป้อนชื่อโดเมนรากเป็น @ หรือชื่อโดเมนย่อย
 • ป้อนที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ติดต่อโฮสต์เว็บของคุณหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่านี้
 • ตั้งค่าสถานะพร็อกซีโดยดูว่าคุณต้องการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่าน Cloudflare หรือในโหมด DNS-Only หากนี่คือบันทึกการยืนยันหรือเป็นบันทึกสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ใช่บนเว็บ ก็ไม่ควรทำการพร็อกซี
 • คลิก บันทึก

[/details]

[details=“CNAME Record”]

 • เลือกประเภท CNAME
 • ป้อนชื่อโดเมนรากเป็น @ หรือชื่อโดเมนย่อย
 • ป้อนชื่อโฮสต์ที่จะชี้ไป ติดต่อโฮสต์เว็บของคุณหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่านี้
 • ตั้งค่าสถานะพร็อกซีโดยดูว่าคุณต้องการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่าน Cloudflare หรือในโหมด DNS-Only หากนี่คือบันทึกการยืนยันหรือเป็นบันทึกสำหรับการรับส่งข้อมูลที่ไม่ใช่บนเว็บ ก็ไม่ควรทำการพร็อกซี
 • คลิก บันทึก [/details]

[details=“บันทึก MX”]

 • เลือกประเภท MX
 • ป้อนชื่อโดเมนรากเป็น @ หรือชื่อโดเมนย่อย
 • ป้อนชื่อโฮสต์ของเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่านี้
 • ป้อนลำดับความสำคัญ ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่านี้
 • คลิก บันทึก [/details]

[details=“TXT Record”]

 • เลือกประเภท TXT
 • ป้อนชื่อโดเมนรากเป็น @ หรือชื่อโดเมนย่อย
 • ป้อนเนื้อหาที่ต้องการ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่านี้
 • คลิก บันทึก [/details]

คุณสามารถเพิ่มบันทึกอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงโดยตรงในบทช่วยสอนนี้ด้วยวิธีเดียวกันผ่านแอป DNS ในแดชบอร์ดของคุณการอ้างอิงบทช่วยสอน: CT-15
ตรวจทานเมื่อ: 07/21

นี่คือบทช่วยสอนของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโพสต์วิกิ ดังนั้นทั้งบุคคลทั่วไปและ MVPs ที่นี่สามารถมีส่วนร่วมให้ข้อมูลได้ คุณสามารถดูบทช่วยสอนของชุมชนทั้งหมดที่นี่ หากคุณต้องการดูบทช่วยสอนใด คุณสามารถขอได้จากที่นี่

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ในชุมชนนี้ ได้แก่ เคล็ดลับของชุมชน เคล็ดลับของชุมชนจะพูดถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด เมื่อกำหนดค่า Cloudflare รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจเห็น และเครื่องมือที่นำมาใช้แก้ไขปัญหา นอกจากนี้ คุณสามารถดูเคล็ดลับของผู้เชี่ยวชาญ โพสต์ดี ๆ ในชุมชนที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีปัญหาคล้ายกันได้

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้และศูนย์ช่วยเหลือของ Cloudflare ก่อนโพสต์