Why has Cloudflare blacklisted the country of Bosnia?

I can no longer use services hosted on Cloudflare, why is that the case? Why has Cloudflare blacklisted the country of Bosnia?

Greetings,

Thank you for asking.

@user22863 Interesantno, kako misliš da ste na crnoj listi?
Smijem li pitati od kuda takva informacija?

U kojem smislu ne možeš koristiti usluge Cloudflarea?
Vaša IP adresa je statična ili?
Koristiš li Cloudflare WARP ili običan 1.1.1.1 za vlastite DNS poslužitelje?
Koristiš li VPN ili TOR za pristup određenim stranicama?

Ili dobivaš nekakav zaslon tipa “access denied” kada posjećuješ određenu web stranicu (koja koristi Cloudflare)?

Imaš li snimku zaslona (screenshot) za podijeliti?

Možda je stranica koja posjećuješ putem 1.1.1.1 (1.1.1.2 ili 1.1.1.3) pogrešno kategorizirana kao “malware” na npr. https://radar.cloudflare.com/domain/google.ba (primjer Google.ba ovdje).

  • ili ako je već to u pitanju, možda je nešto do mreže ili do ISP operatera … jeste li pokušali ping / traceroute?

Koliko ja znam, ne Cloudflare nije stavio :bosnia_herzegovina: na crne liste, niti ikoju drugu državu.

Na Cloudflare Status stranici www.cloudflarestatus.com ne vidim nikakav nedavni incident koji bi upućivao na nešto slično.

Koliko znam, Cloudflare nema POP u :bosnia_herzegovina: za sada, međutim promet bi se mogao odvijati putem susjednih (temeljem peering matrice ISP provajdera) npr. :croatia: :serbia: :romania: :bulgaria: :austria: .

2 Likes

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.