Website của tôi 2 ngày nay không truy cập được

hiện tại là 2 ngày nay website của tôi trên cloudflare không truy cập được. báo lỗi 522 mặc dù máy chủ của tôi vẫn đang hoatj động bình thường.

2 ngày nay website của tôi đã không hoạt động ổn định trên cloudflare. 2 ngày nay tên miền không truy cập được mặc dù đã kiểm tra máy chủ cục bộ vẫn đang hoạt động bình thường

A 522 error typically happens when Cloudflare requests to the origin (your webserver) get blocked. Review the suggestions in this Community Tip for troubleshooting ideas.

2 Likes