Thêm bản ghi DNS

Hướng dẫn này bao gồm việc thêm các bản ghi DNS chung và cụ thể là các bản ghi A, AAAA, CNAME, MXTXT.


 • Vào ứng dụng DNS trên Bảng điều khiển chính của bạn.
 • Nhập thông tin đăng nhập của bạn và nhấp vào “Đăng nhập”
 • Nhấn vào tên miền được đề cập trong câu hỏi
 • Nhấn vào image

[Xin lưu ý, nội dung của các bản ghi bên dưới chỉ dành cho các mục đích ví dụ và phải được thay thế bằng các bản ghi hợp lệ có nội dung do máy chủ web của bạn cung cấp]

Vui lòng chọn bản ghi bạn cần trợ giúp thêm:

[details=“A Record”]

 • Chọn loại A
 • Nhập tên là @ cho tên miền gốc của bạn hoặc tên miền phụ
 • Nhập địa chỉ IP của máy chủ của bạn, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn nếu bạn không chắc chắn về giá trị này
 • Đặt trạng thái proxy dựa trên việc bạn muốn định tuyến lưu lượng truy cập qua Cloudflare hay ở chế độ Chỉ DNS. Nếu đây là một bản ghi xác minh hoặc không phải lưu lượng truy cập web, bản ghi không nên được ủy quyền.
 • Nhấn vào Lưu

[/details]

[details=“AAAA Record”]

 • Chọn loại AAAA
 • Nhập tên là @ cho tên miền gốc của bạn hoặc tên miền phụ
 • Nhập địa chỉ IP của máy chủ của bạn, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn nếu bạn không chắc chắn về giá trị này
 • Đặt trạng thái proxy dựa trên việc bạn muốn định tuyến lưu lượng truy cập qua Cloudflare hay ở chế độ Chỉ DNS. Nếu đây là một bản ghi xác minh hoặc không phải lưu lượng truy cập web, bản ghi không nên được ủy quyền.
 • Nhấn vào Lưu

[/details]

[details=“CNAME Record”]

 • Chọn loại CNAME
 • Nhập tên là @ cho tên miền gốc của bạn hoặc tên miền phụ
 • Nhập tên máy chủ để trỏ đến, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn nếu bạn không chắc chắn về giá trị này
 • Đặt trạng thái proxy dựa trên việc bạn muốn định tuyến lưu lượng truy cập qua Cloudflare hay ở chế độ Chỉ DNS. Nếu đây là một bản ghi xác minh hoặc không phải lưu lượng truy cập web, bản ghi không nên được ủy quyền.
 • Nhấn vào Lưu [/details]

[details=“MX Record”]

 • Chọn loại MX
 • Nhập tên là @ cho tên miền gốc của bạn hoặc tên miền phụ
 • Nhập tên máy chủ của máy chủ thư của bạn, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email nếu bạn không chắc chắn về giá trị này
 • Nhập mức độ ưu tiên, liên hệ với nhà cung cấp email nếu bạn không chắc chắn về giá trị này
 • Nhấn vào Lưu [/details]

[details=“TXT Record”]

 • Chọn loại TXT
 • Nhập tên là @ cho tên miền gốc của bạn hoặc tên miền phụ
 • Nhập nội dung cần thiết, liên hệ với nhà cung cấp của bạn nếu bạn không chắc chắn về giá trị này
 • Nhấn vào Lưu [/details]

Bạn có thêm các bản ghi khác không được đề cập trực tiếp trong hướng dẫn này theo cách tương tự thông qua ứng dụng DNS trên bảng điều khiển của bạnTham chiếu hướng dẫn: CT-15
Được soát lại vào: 21/07

Đây là một Hướng dẫn cộng đồng, hầu hết là các bài đăng trên wiki, do đó, các Regular và MVP có thể đóng góp tại đây, bạn có thể xem tất cả các hướng dẫn của cộng đồng tại đây. Nếu có hướng dẫn bạn muốn xem, bạn có thể yêu cầu một hướng dẫn tại đây.

Các tài nguyên tuyệt vời khác trên cộng đồng này bao gồm mục Lời khuyên của cộng đồng. Những tài nguyên này cung cấp các phương pháp hay nhất khi đặt cấu hình Cloudflare, cách khắc phục sự cố bạn có thể thấy và các công cụ để khắc phục sự cố. Ngoài ra, bạn có thể xem mục Lời khuyên của chuyên gia, là các bài đăng tuyệt vời trên cộng đồng có thể trợ giúp người dùng gặp sự cố tương tự.

Chúng tôi khuyến khích người dùng xem các tài nguyên tuyệt vời này và Trung tâm hỗ trợ của Cloudflare trước khi đăng bài