Tự động gia hạn chứng chỉ

Admin ơi giúp mình với, mọi lần domain tự động gia hạn chứng chỉ, nhưng lần này ko tự động, hết hạn cách đây 4 ngày, admin coi lại dùm mình với, cảm ơn nhiều .

Is it your server certificate, or is it the Cloudflare certificate?

What is the subdomain’s hostname?

1 Like

w88-yes.com . Cloudfare. Cảm ơn bạn vì đã trả lời

That website is not proxied by Cloudflare. The expired certificate is on your server. You will have to ask your host to fix it. If they let you use your own certificate, you can use one from Cloudflare:

Cảm ơn bạn, để mình liên lạc bên đó. Close Topic dùm newbie :wink:

2 Likes

Máy chủ này không thể chứng minh rằng đó là w88-yes.com; chứng chỉ bảo mật của nó đã hết hạn 6 ngày trước. Điều này có thể do định cấu hình sai hoặc kẻ tấn công chặn kết nối của bạn. Đồng hồ trên máy tính của bạn hiện được đặt thành Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021. Có đúng không? Nếu không, bạn nên sửa đồng hồ của hệ thống và sau đó làm mới trang này. Chứng chỉ của bạn đã hết hạn, bạn cần phải gia hạn nó

This topic was automatically closed 3 days after the last reply. New replies are no longer allowed.