Sri Lanka 1.1.1.1 DNS high latency (SLT)

1.1.1.1 and 1.0.0.1 DNS connects to the MRS datacenter on SLT

With 1.1.1.1 as DNS

https://1.1.1.1/help#eyJpc0NmIjoiWWVzIiwiaXNEb3QiOiJObyIsImlzRG9oIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0xLjEuMS4xIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0xLjAuMC4xIjoiWWVzIiwicmVzb2x2ZXJJcC0yNjA2OjQ3MDA6NDcwMDo6MTExMSI6Ik5vIiwicmVzb2x2ZXJJcC0yNjA2OjQ3MDA6NDcwMDo6MTAwMSI6Ik5vIiwiZGF0YWNlbnRlckxvY2F0aW9uIjoiTVJTIiwiaXNXYXJwIjoiTm8iLCJpc3BOYW1lIjoiQ2xvdWRmbGFyZSIsImlzcEFzbiI6IjEzMzM1In0=

Without 1.1.1.1 as DNS

https://1.1.1.1/help#eyJpc0NmIjoiTm8iLCJpc0RvdCI6Ik5vIiwiaXNEb2giOiJObyIsInJlc29sdmVySXAtMS4xLjEuMSI6IlllcyIsInJlc29sdmVySXAtMS4wLjAuMSI6IlllcyIsInJlc29sdmVySXAtMjYwNjo0NzAwOjQ3MDA6OjExMTEiOiJObyIsInJlc29sdmVySXAtMjYwNjo0NzAwOjQ3MDA6OjEwMDEiOiJObyIsImRhdGFjZW50ZXJMb2NhdGlvbiI6Ik1SUyIsImlzV2FycCI6Ik5vIiwiaXNwTmFtZSI6IlNyaSBMYW5rYSBUZWxlY29tIiwiaXNwQXNuIjoiOTMyOSJ9

1.1.1.1 trace route

Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:

 1  29 ms  18 ms  94 ms dsldevice.lan [192.168.1.1]
 2  19 ms  38 ms  65 ms 100.78.0.1
 3   8 ms   9 ms   7 ms 198.51.100.146
 4   8 ms   9 ms   6 ms 198.51.100.145
 5   8 ms  10 ms   9 ms 103.87.125.253
 6  121 ms  121 ms  122 ms 103.87.124.117
 7  114 ms  116 ms  115 ms 103.87.124.42
 8  121 ms  123 ms  126 ms de-cix-marseille.as13335.net [185.1.47.4]
 9  114 ms  115 ms  115 ms one.one.one.one [1.1.1.1]

1.0.0.1 trace route

Tracing route to one.one.one.one [1.0.0.1]
over a maximum of 30 hops:

 1   1 ms   2 ms   1 ms dsldevice.lan [192.168.1.1]
 2  15 ms   7 ms   6 ms 100.78.0.1
 3   8 ms  18 ms   9 ms 198.51.100.146
 4  29 ms  167 ms   8 ms 198.51.100.145
 5  10 ms   7 ms  17 ms 103.87.125.253
 6  124 ms  123 ms  121 ms 103.87.124.117
 7  120 ms  120 ms  121 ms 103.87.124.34
 8  125 ms  124 ms  126 ms de-cix-marseille.as13335.net [185.1.47.4]
 9  123 ms  123 ms  125 ms one.one.one.one [1.0.0.1]

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.