Saya mengalami masalah ralat 404. Sedangkan saya tidak tahu apa masalahnya macam mana saya kembalikan semula pada asal

Enter `# saya mengalami masalah ralat 404. Sedangkan saya tidak tahu masalahnya. Jadi macam mana saya selasikan masalah ini menjadikan kepada asal

404 Tidak Ditemui (RFC7231)
Pelayan asal tidak dapat atau tidak mahu mencari sumber yang diminta. Ini biasanya bermakna pelayan hos tidak dapat mencari sumber. Untuk menyampaikan versi yang lebih kekal bagi ralat ini seseorang harus menggunakan kod ralat 410.

Ralat ini biasanya berlaku apabila seseorang tersalah taip URL di tapak anda apabila terdapat pautan rosak dari halaman lain, apabila halaman yang wujud sebelum ini dialihkan atau dialih keluar, atau terdapat ralat apabila enjin carian mengindeks tapak anda. Untuk tapak biasa, ralat ini menyumbang kira-kira 3% daripada jumlah paparan halaman, tetapi ia sering tidak dijejaki oleh platform analitik tradisional seperti Google Analitis.

Pemilik laman web biasanya melaksanakan halaman tersuai untuk disampaikan apabila ralat ini dijana.

Cloudflare tidak menjana 404s untuk tapak web pelanggan, kami hanya memproksi permintaan daripada pelayan asal. Apabila melihat 404 untuk tapak berkuasa Cloudflare anda, anda harus menghubungi penyedia pengehosan anda untuk mendapatkan bantuan.

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.