Problémy s připojením

nemohu se spojit webem návrat do reality.Údajně vypršelo spojení.Dá se tento problém vyřešit?Děkuji

What’s the domain?

This topic was automatically closed 5 days after the last reply. New replies are no longer allowed.