Khắc phục sự cố Email

Hướng dẫn này trình bày các bước bạn nên thực hiện nếu khi thay đổi tên miền của mình để trỏ đến Cloudflare, bạn không còn nhận được email đến tên miền của mình nữa . Nếu bạn thực hiện theo hướng dẫn này và vẫn cần trợ giúp thêm, vui lòng cho chúng tôi biết các bước bạn đã thử và chia sẻ tên miền của mình và nếu có thể, ảnh chụp màn hình biên tập lại các bản ghi DNS của bạn trong Cloudflare.

1. Bạn đã đặt đúng bản ghi MX cho tên miền của mình chưa?
Bạn sẽ cần đặt bản ghi MX trong ứng dụng DNS trên Bảng điều khiển chính để nhận email. Hãy xem hướng dẫn tại đây https://community.cloudflare.com/t/adding-dns-records/52718 nếu bạn cần trợ giúp liên quan đến vấn đề này. Bản ghi MX của bạn phải trỏ đến máy chủ quản lý thư của bạn. Dưới đây là các ví dụ:


Trong đó yoursite.com là tên miền của bạn, server.mailhost.com là tên máy chủ mà máy chủ thư của bạn yêu cầu. Bản ghi trỏ đến mail.yoursite.com thường được sử dụng khi bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ được chia sẻ và email của bạn được lưu trữ trên cùng một máy chủ với trang web của bạn. Bạn cũng nên đảm bảo rằng chúng trỏ đến đúng nhà cung cấp bằng cách kiểm tra xem bản ghi của bạn có khớp với bản ghi được chỉ định trong tài liệu của họ không.

2. Trường tên của bản ghi MX của bạn có được đặt thành @ không?
Nếu không, bản ghi đó hỗ trợ tên miền phụ cho thư, không phải tên miền thư. Đảm bảo tên được đặt thành @ hoặc yoursite.com trên bản ghi MX. Trường hợp tên là yoursite.com trong các ví dụ trên, hãy đảm bảo điều này hiển thị tên miền của bạn ở đây nếu không bản ghi MX sẽ không hoạt động như mong đợi.

3. Bản ghi MX của bạn có trỏ đến mail.yourdomain.com (hoặc địa chỉ tương tự) không?
Nếu đúng, hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt một bản ghi A cho thư trỏ đến địa chỉ IP của máy chủ xử lý thư của bạn (do nhà cung cấp dịch vụ email hoặc máy chủ web của bạn cung cấp). (đảm bảo nội dung này được đặt thành :grey:).

Nếu bạn có một bản ghi MX như ví dụ này


trong đó thư được xử lý bởi một tên miền phụ của tên miền riêng của bạn, bạn sẽ cần một bản ghi DNS khác. Ví dụ nếu bạn sử dụng mail.yoursite.com, bản ghi đó cần phải có tên là mail. Nó sẽ cần phải là một bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP máy chủ của bạn, được hiển thị dưới dạng 192.0.2.1 trong ví dụ dưới đây:

4. Bạn có bản ghi A (thường là thư ) trỏ đến IP của máy chủ nơi thư của bạn được lưu trữ không?
Nếu bạn đã tạo bản ghi A, như được hiển thị trong bước 3, hãy đảm bảo rằng bản ghi này có :grey: bên cạnh. Nếu là :orange:, hãy bấm vào đám mây để chuyển thành :grey:. Điều này có thể gắn cờ mục nhập đó bằng :warning: vì nó làm lộ địa chỉ IP của máy chủ của bạn. Điều này là bình thường và không thể tránh khỏi nếu email được lưu trữ trên cùng một máy chủ với một trang web được ủy quyền.


Khi bạn kết nối với máy chủ để truy xuất thư, bạn phải kết nối thông qua máy chủ được đặt thành :grey:, tức là nếu chương trình thư của bạn được thiết lập để kết nối qua example.com có bản ghi A được đặt thành :orange: sau đó chương trình sẽ không hoạt động. Bạn có thể nên tạo một tên máy chủ khác như mail.example.com hoặc smtp.example.com được đặt thành :grey: để không ảnh hưởng đến cấu hình trang web của bạn trên Cloudflare. Khi bạn có một mục nhập khác như mail.example.com được đặt thành :grey:, bạn nên sửa đổi tên máy chủ mà chương trình của bạn kết nối với mail.example.com thay vì example.com.

Theo thực tế : Tôi sẽ sử dụng Outlook làm ví dụ, ứng dụng này tương tự như các chương trình/ứng dụng email khác. Khi bạn cấu hình tài khoản email trên Outlook, quy trình này sẽ yêu cầu tên máy chủ. Tên này thường được cung cấp bởi máy chủ web của bạn dưới dạng mail.yoursite.com, trong trường hợp này, bạn phải có bản ghi A cho thư trỏ đến IP máy chủ của bạn, được đặt thành :grey:. Nếu bạn cố sử dụng tên miền/tên miền phụ là :orange:, thì thư của bạn có thể sẽ không hoạt động.

5. Bạn có mô-đun chống thư rác (hoặc mô-đun tương tự) trên máy chủ mong muốn thấy IP Nguồn gốc của bạn không?
Một số dịch vụ lưu trữ web tự động cài đặt mô-đun chống thư rác trên máy chủ của bạn, điều này đặc biệt phổ biến đối với cPanel. Ví dụ: “Spam Experts Routing”, yêu cầu thư thông qua tên miền. Khi bạn đã bật Cloudflare, thao này này có thể gây ra sự cố vì địa chỉ IP được nhìn thấy không phải là địa chỉ IP máy chủ của bạn. Giải pháp ở đây là cập nhật mô-đun bằng tên máy chủ của bạn (hoặc trong một số trường hợp là IP) thay vì tên miền của bạn. Bạn nên liên hệ với dịch vụ lưu trữ web Máy chủ mình nếu bạn không chắc chắn hoặc cần hỗ trợ về vấn đề này.Tham chiếu hướng dẫn: CT-19
Được soát lại vào: 21/07

Đây là mộtHướng dẫn cộng đồng, hầu hết là các bài đăng trên wiki, do đó, các Regular và MVP có thể đóng góp tại đây. Nếu có hướng dẫn bạn muốn xem, bạn có thể yêu cầu một hướng dẫntại đây.

Nếu bạn muốn cung cấp bất kỳ phản hồi nào về hướng dẫn này, vui lòng đăng trong danh mục #Meta, gắn thẻ bài đăng của bạn với #TutorialFeedback và cho chúng tôi biết Tham chiếu hướng dẫn ở trên.

Các tài nguyên tuyệt vời khác trên cộng đồng này bao gồm mụcLời khuyên của cộng đồng. Những tài nguyên này cung cấp các phương pháp hay nhất khi đặt cấu hình Cloudflare, cách khắc phục sự cố bạn có thể thấy và các công cụ để khắc phục sự cố. Ngoài ra, bạn có thể xem mục Lời khuyên của chuyên gia, các bài đăng tuyệt vời trên cộng đồng có thể trợ giúp người dùng gặp sự cố tương tự.

Chúng tôi khuyến khích người dùng xem các tài nguyên tuyệt vời này và Trung tâm hỗ trợ của Cloudflare trước khi đăng bài