Język polski

Witam, czy na forum znajdują się już jakieś wpisy w języku polskim ?

Ze względu na niski popyt, do tej pory nie ma polskiej części forum

1 Like

Dziękuję za szybką odpowiedź. Mam nadzieję, że kiedyś jednak język polski pojawi się w sekcji International.
Pozdrawiam,

1 Like

This topic was automatically closed 15 days after the last reply. New replies are no longer allowed.