How to avoid phishing using a fake mail address using my domain name

Got a message from dnsbelgium today stating that my domain name is being used for phishing.

Apparently I need to configure SPF, DKIM and/or DMARC …? How to do this?

DNS Belgium ontving een melding dat uw domeinnaam gebruikt wordt voor frauduleuze praktijken (phishing) en mogelijk het slachtoffer is van hacking.

Volgens onze gegevens bent u de houder van deze domeinnaam. Gelieve de nodige voorzorgen te nemen om misbruik (spoofing) in de toekomst tegen te gaan (instellen SPF, DKIM en/of DMARC). Uw registrar of hostingpartner kan u hierbij helpen.

Cloudflare isn’t an email platform, but here’s a source for configuring DNS for email. Start by typing in your domain name to check your DNS records.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.