Đổi DNS máy chủ

Hiện tại mình muốn thao tác đổi đị chỉ IP cho tên miền. Nhưng Cloud không cho mình thao tác đổi vì máy chủ tên miền nằm trên hostinger trong lúc đó mình thay đổi máy chủ tên miền về cluod vẫn chưa thấy phản hồi lại.

Cho em hỏi ?
Là em đã thao tác như vậy đúng chưa hay là bị sai ở đâu ạ?

You need to turn off Cloudflare in your Hostinger account.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.