CommunityTip - Tất cả các mẹo

Tổng quan
A Lời khuyên của cộng đồng là một bài đăng thông tin về các chủ đề nóng được nhiều người dùng Cloudflare quan tâm. Các đề xuất khắc phục nhanh trong Lời khuyên của cộng đồng được thu thập từ Cộng đồng này và Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Cloudflare.

Cách sử dụng mục Lời khuyên của cộng đồng
Dễ dàng tìm lời khuyên bằng cách đưa #CommunityTip vào tìm kiếm của bạn, ví dụ:

  • err_ssl_version_or_cipher_mismatch #CommunityTip
  • Lỗi 1110 #CommunityTip
  • Ngôi nhà tương lai của thứ gì đó khá thú vị #CommunityTip

Câu hỏi thường gặp về lời khuyên
YTCC - Chào mừng đến với Trung tâm chào mừng
Câu hỏi thường gặp về DNS & Mạng
Câu hỏi thường gặp về bảo mật
Cách…trả lời cho các câu hỏi phổ biến
Những nội dung cần bao gồm trong bài đăng của bạn?

Lời khuyên tổng hợp
Giới thiệu về mục Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare
Bắt đầu với Cloudflare & Cộng đồng
YTCC Chuyến đi thực địa của cộng đồng
Cách đăng một chủ đề mới
Thông báo của Cloudflare
Công cụ gỡ lỗi Dr.FLARE (tiện ích mở rộng của Chrome)
HTTP/3 (với QUIC)
Báo cáo sự cố với WARP
Chế độ Bot Fight
Thông tin chuyên sâu về trình duyệt
Cách hiển thị các liên kết hữu ích, phiên bản 1
Cách hiển thị các liên kết hữu ích, phiên bản 2

Lời khuyên về công cụ
Lời khuyên về công cụ thẻ
Công cụ và Tài nguyên
Tài nguyên & Công cụ dành cho nhà phát triển của Cloudflare

Lời khuyên chung
Cách để làm việc bằng ngôn ngữ của tôi
Come lavoro nella mia lingua
내 언어로 어떻게 일하나요?
我如何用我的語言工作
我如何用我的语言工作
私の言語ではどうやって仕事をしますか
¿Cómo trabajo en mi idioma?
¿Cómo trabajo en mi idioma
Comment je travaille dans ma langue
Wie arbeite ich in meiner Sprache?
Como eu trabalho no meu idioma?

Lời khuyên về lỗi 4XX
Cách khắc phục lỗi 4XX
Sửa lỗi 403 bị cấm

Lời khuyên về lỗi 5XX
Cách khắc phục lỗi 5xx & tất cả khuyên về lỗi 5xx
Khắc phục lỗi 500: Lỗi máy chủ nội bộ
Khắc phục lỗi 502 / 504: Cổng nối không hợp lệ
Khắc phục lỗi: 503 Dịch vụ không khả dụng / Dịch vụ tạm thời không khả dụng
Khắc phục lỗi 505: Phiên bản không được hỗ trợ
Khắc phục lỗi 508: Đã đạt tới giới hạn tài nguyên
Khắc phục lỗi 520: Máy chủ web trả về một lỗi không xác định
Thông báo qua email, không thể truy cập nguồn gốc
Khắc phục lỗi 521: Máy chủ web không hoạt động
Khắc phục lỗi 522: Đã hết thời gian kết nối
Khắc phục lỗi 523: Không thể truy cập được nguồn gốc
Khắc phục lỗi 524: Hết thời gian chờ
Khắc phục lỗi 525: Không thể thực hiện quá trình xác nhận và giao tiếp SSL
Khắc phục lỗi 526: Chứng chỉ SSL không hợp lệ
Khắc phục lỗi 527 Railgun Listener đến Nguồn gốc
Khắc phục lỗi: 530 / Lỗi: 1016 Lỗi DNS gốc

Đề xuất khắc phục lỗi 5XX của bên thứ ba
Đã trả lời vào :q:

Lời khuyên về lỗi 1XXX
Cách khắc phục Mã 1004: Lỗi xác thực DNS
Cách khắc phục lỗi 1004: Máy chủ lưu trữ không được cấu hình để phục vụ lưu lượng truy cập web/DNS vẫn đang phân tán
Không thể khắc phục lỗi tra cứu thông tin đăng ký và lưu trữ Mã: 1110
Cách khắc phục lỗi 1015 Bạn đang bị giới hạn số lượng yêu cầu
Cách khắc phục lỗi 1020 Truy cập bị từ chối
Cách khắc phục Mã: 1049 example.com không phải là một tên miền đã đăng ký
Cách khắc phục Mã 1095 Rất tiếc, bạn không có quyền truy cập để xóa bộ nhớ cache
Cách khắc phục Mã 1105 Tạm thời không khả dụng

Lời khuyên về các phương pháp hay nhất
Tối ưu hóa nền tảng tự động với WordPress
Hiệu suất 101 trên YTCC
YTCC - SSL bị hỏng
Cloudflare Pi
Pantahub One: WARP, Bộ sản phẩm của Cloudflare và nhiều ứng dụng khác trên bộ định tuyến WiFi của bạn
Các phương pháp hay nhất cho 1.1.1.1 dành cho gia đình
Các phương pháp hay nhất cho CMS phổ biến
Các phương pháp hay nhất cho Cloudflare & thương mại điện tử
Các phương pháp hay nhất dành cho các đối tác phổ biến của Cloudflare, Hướng dẫn về cách thiết lập
Các phương pháp hay nhất để thiết lập CNAME/Thiết lập một phần
Các phương pháp hay nhất cho Page Rules
Các phương pháp hay nhất cho thử thách Captcha
Các phương pháp hay nhất về cấp chứng chỉ
Các phương pháp hay nhất để thiết lập và sử dụng xác thực hai yếu tố
Các phương pháp hay nhất để đối phó với “Ngôi nhà tương lai của thứ gì đó”
Các phương pháp hay nhất để giải quyết việc xâm nhập DNS
Các phương pháp hay nhất để thêm bản ghi CNAME/Cách khắc phục (Mã: 81053)
Các phương pháp hay nhất để thay đổi tên người dùng & tên tài khoản của bạn
Các phương pháp hay nhất để đặt cấu hình CCBill với Cloudflare

Lời khuyên chung
Cách khắc phục lỗi “Tính năng Kiểm tra tốc độ không thể chạy”
Cách khắc phục lỗi DNS PROBE FINISHED NXDOMAIN
Cách khắc phục lỗi Không tìm thấy bản ghi A, AAAA hoặc CNAME/ERR NAME NOT RESOLVED
Cách khắc phục lỗi ERR SPDY PROTOCOL ERROR
Cách khắc phục lỗi “Đang chờ cập nhật máy chủ tên”
Cách khắc phục lỗi Tệp con không thực hiện được kết nối LIVEAPI với cPanel
Cách khắc phục lỗi CSRF Token không hợp lệ
Cách khắc phục lỗi nội dung hỗn hợp
Cách khắc phục lỗi ERR TOO MANY REDIRECTS
Cách khắc phục lỗi SSL ERROR NO CYPHER OVERLAP trong Mozilla
Cách khắc phục lỗi ERR SSL VERSION OR CIPHER MISMATCH trong Google Chrome
Cách khắc phục lỗi ERR SSL PROTOCOL ERROR
Cách khắc phục lỗi NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
Cách khắc phục lỗi NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Cách khắc phục lỗi “Không đủ điều kiện cho SSL”

Nếu bạn cần trợ giúp thêm,
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

BPATCT 103119