CommunityTip - Làm cách nào để làm việc bằng ngôn ngữ của tôi

Cộng đồng Cloudflare
Đối với người dùng đã đăng nhập, khi bài đăng được hiển thị bằng ngôn ngữ khác với cài đặt trình duyệt của bạn, hãy đăng nhập để thấy một biểu tượng :greyg: nhỏ trên thanh công cụ dưới bài đăng. Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào hình địa cầu để dịch bài đăng bất kỳ sang ngôn ngữ được đặt trong trình duyệt của bạn.

 1. Cộng đồng này
  Ngôn ngữ mặc định cho trang web này là tiếng Anh, nhưng bạn có thể đặt ngôn ngữ giao diện mong muốn thông qua menu Giao diện của trang Tùy chọn. Bạn có thể truy cập trang này bằng cách nhấn vào ảnh của mình ở góc trên bên phải rồi nhấn vào biểu tượng :gear::
  Screenshot%20from%202019-04-19%2011-41-40
  Và sau đó chọn ngôn ngữ mong muốn của bạn trong menu thả xuống.
  Screenshot%20from%202019-04-19%2011-41-40

 2. Thư viện tài nguyên của Cloudflare
  Tham khảo các tài nguyên mới nhất của chúng tôi bằng tiếng Trung (phồn thể & giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha để tìm hiểu thêm về dịch vụ của chúng tôi.

 3. Trung tâm trợ giúp của Cloudflare
  Tìm menu thả xuống bên trái tên người dùng của bạn cho các phiên bản tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.
  kb30

 4. Cloudflare.com
  Cloudflare.com có sẵn ở một số ngôn ngữ, hãy nhấn vào menu thả xuống ở phía trên bên phải để điều chỉnh theo tùy chọn của bạn.
  cfcom30

 5. Các trang được bản địa hóa
  Tiếng Trung giản thể (Lời khuyên này) (Liên hệ bộ phận Bán hàng)
  Tiếng Đức (Lời khuyên này) (Liên hệ bộ phận Bán hàng)
  Tiếng Tây Đào Nha - Tây Đào Nha (Lời khuyên này)
  Tiếng Tây Đào Nha - Mỹ Latinh (Lời khuyên này)
  Italian (Lời khuyên này)
  Tiếng Pháp - Pháp (Lời khuyên này) (Liên hệ bộ phận Bán hàng)
  Tiếng Nhật (Lời khuyên này) (Liên hệ bộ phận Bán hàng)
  Tiếng Hàn (Lời khuyên này)
  Tiếng Bồ Đào Nha - Brazil (Lời khuyên này)
  Tiếng Trung phồn thể (Lời khuyên này)

Nếu bạn cần thêm trợ giúp
Hằng ngày, người dùng Cloudflare từ các quốc gia trên thế giới truy cập Cộng đồng này để trao đổi lời khuyên và thông tin chuyên sâu về cách thiết lập, khắc phục sự cố và cách sử dụng Cloudflare. Đăng nhập và tham gia thảo luận. Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào biểu tượng quả địa cầu phiên dịch phổ quát: global_with_meridians: để dịch bài đăng bất kỳ sang ngôn ngữ của bạn.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Login to translate this Tip

BPMLCT 111719