CommunityTip - Khắc phục lỗi 524: Hết thời gian chờ

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn khắc phục Lỗi 524: Hết thời gian chờ.

Tổng quan
Lỗi Error 524 cho biết rằng Cloudflare đã thực hiện kết nối TCP thành công với máy chủ web gốc, nhưng nguồn gốc không trả lời bằng phản hồi HTTP trước khi kết nối hết thời gian. Thông thường, Cloudflare đợi 100 giây đối với phản hồi HTTP. Nếu nguồn gốc không phản hồi trong thời gian đó, Cloudflare sẽ đóng kết nối và bạn sẽ thấy thông báo “Error 524: A timeout occurred” (Lỗi 524: Hết thời gian chờ).

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

  1. Lỗi này thường do quá trình chạy lâu trên máy chủ nguồn gốc, chẳng hạn như ứng dụng PHP hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu mà máy chủ web phải đợi trước khi phản hồi yêu cầu. Điều này cũng có thể do máy chủ nguồn gốc của bạn bị quá tải - vì vậy, bước đầu tiên, bạn nên kiểm tra các tài nguyên có sẵn của máy chủ , bao gồm CPU và RAM và mức lưu lượng tổng thể. Nếu máy chủ của bạn có tải CPU cao hoặc sắp hết bộ nhớ, điều này có thể đề cập đến sự cố tài nguyên.

  2. Điều tra các sự cố tại máy chủ nguồn gốc của bạn có thể dẫn đến quá trình tạo phản hồi mất hơn 100 giây. Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ/quản trị viên hệ thống của bạn kiểm tra xem có bất kỳ sự cố máy chủ nào không. Việc xem lại nhật ký lỗi/truy cập máy chủ web của bạn sẽ là một tùy chọn tốt để xác định thông tin này. Nếu bạn sở hữu Enterprise Plan của Cloudflare, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Cloudflare để họ biết về sự cố này và điều tra các tùy chọn.

  3. Bạn nên kiểm tra các số liệu về tình trạng máy chủ của mình chẳng hạn như CPU & RAM có sẵn và nếu bạn đang sử dụng máy chủ Cơ sở dữ liệu, bạn cũng nên kiểm tra các số liệu đó đối với các truy vấn chạy lâu dài. Xem lại nhật ký lỗi/truy cập máy chủ web nguồn gốc của bạn, nhật ký này có thể cung cấp thêm thông tin về lý do tại sao các yêu cầu đó hết thời gian chờ.

  4. Nếu bạn cần có các tập lệnh chạy lâu hơn khoảng 100 giây mà không trả lại bất kỳ dữ liệu nào cho trình duyệt, bạn không thể chạy các tập lệnh này thông qua Cloudflare. Có một số tùy chọn: Chạy tập lệnh qua tên miền phụ có đám mây xám hoặc thay đổi tập lệnh để tập lệnh khởi động quy trình chạy nền lâu dài và nhanh chóng trả về trạng thái mà trình duyệt có thể thăm dò cho đến khi quy trình chạy nền hoàn tất, lúc này phản hồi đầy đủ có thể được trả về. Đây là cách mà hầu hết mọi người thực hiện kiểu thao tác này vì việc giữ các kết nối HTTP mở trong thời gian dài là không đáng tin cậy và cũng có thể bị đánh thuế.

  5. Nếu bạn đang chạy một VPS, chẳng hạn như VPS Windows, hãy đảm bảo điều chỉnh tường lửa ở nguồn gốc để không hạn chế số lượng IP kết nối của Cloudflare.

  6. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn đã thực hiện các thay đổi máy chủ đối với cài đặt Railgun của họ, từ đó dẫn đến Lỗi 524. Vào Bảng điều khiển chính, chọn Speed, Railgun và tắt Railgun nếu tính năng này không còn được nhà cung cấp hỗ trợ hoặc kiểm tra & chọn một kết nối đang hoạt động từ danh sách các tùy chọn.

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431#522error

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
Trung tâm trợ giúp
YouTube

Nghiên cứu sự cố
Cộng đồng
Google

Nếu bạn cần trợ giúp thêm,
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Chúng tôi đánh giá cao nhận xét của các chuyên gia
Mục Lời khuyên của cộng đồng này sẽ vẫn mở để các chuyên gia trong Cộng đồng và những người quen thuộc với vấn đề này đóng góp ý kiến. Chúng tôi thực sự đánh giá cao những bình luận như: “Ba điều luôn nên thử”, “Hãy thực hiện điều này trước tiên” hoặc “Theo kinh nghiệm của tôi”.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên trước đó, hãy nhấp vào đây.

Çevirmek…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXCTTO 101119