CommunityTip - Khắc phục lỗi 522: Đã hết thời gian kết nối

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn khắc phục Lỗi 522 “ERR CONNECTION TIMED OUT” trong Google Chrome hoặc “The connection has timed out” (Kết nối đã hết thời gian chờ) trong Firefox.

Tổng quan
Lỗi 522 xảy ra khi không thể thiết lập kết nối TCP với máy chủ web. Điều này thường xảy ra khi yêu cầu của Cloudflare đến nguồn gốc (máy chủ web của bạn) bị chặn. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy thông báo “ERR_CONNECTION_TIMED_OUT”.

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

  1. Đảm bảo rằng bạn không chặn các IP Cloudflare trong .htaccess, iptables hoặc tường lửa của bạn.

  2. Đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn không giới hạn số lượng yêu cầu hoặc chặn các yêu cầu IP từ các IP Cloudflare và yêu cầu họ bỏ chặn các địa chỉ IP tại đây: https://www.cloudflare.com/ips. Nếu các IP bị lỗi đều nhất quán mỗi lần, điều đó cho biết một số IP trong dải IP của Cloudflare đang bị giới hạn tỷ lệ hoặc bị chặn bởi thiết bị mạng tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn. Vì Cloudflare hoạt động như một proxy đảo ngược nên địa chỉ IP mà máy chủ của bạn sẽ thấy là một trong một số IP giới hạn của Cloudflare. Theo đó, nhiều người truy cập thực tế có thể đến từ cùng một địa chỉ IP, điều này có thể khiến tường lửa hoặc phần mềm bảo mật không bỏ chặn đúng cách cho dải IP của Cloudflare để chặn lưu lượng truy cập này khi chúng có thể thấy lưu lượng truy cập đó quá mức hoặc độc hại.

  3. Nếu bạn chỉ thấy các lỗi 522các vị trí nhất định , điều đó có nghĩa là bạn có thể đã quên bỏ chặn một trong các dải của chúng tôi tương ứng với các vị trí này, vì vậy hãy kiểm tra kỹ để đảm bảo tất cả các IP của chúng tôi đều được bỏ chặn đúng cách.

  4. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc quản trị viên trang web của bạn để xác nhận xem có bất kỳ sự cố tải nào trên cơ sở hạ tầng của bạn hay không.

  5. Đó có thể là đã có một tự cố tạm thời trên đường dẫn hoặc tại nguồn gốc của bạn, khiến các kết nối không thể hoàn thành. Nếu chúng không còn xảy ra nữa, bạn cần thực hiện hai hành động dưới đây: a) Rà soát với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn để xem họ có gặp sự cố nào với việc mất gói tin hay không hoặc máy chủ của bạn bị quá tải không vào thời điểm xảy ra lỗi và b) Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc quản trị viên máy chủ của bạn xác nhận rằng tất cả các dải IP của Cloudflare đều được không bị hạn chế số lượng yêu cầu nào.

  6. Nếu tường lửa của bạn được đặt cấu hình để THẢ các gói tin thay vì từ chối kết nối, điều đó sẽ gây ra lỗi 521; có nghĩa là tường lửa được đặt cấu hình không chính xác thực sự có thể bị giả dạng là lỗi 522 hết thời gian chờ.

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431#522error

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
Trung tâm trợ giúp
YouTube

Nghiên cứu sự cố
Cộng đồng
Google

Nếu bạn cần trợ giúp thêm,
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên trước đó, hãy nhấp vào đây.

Çevirmek…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXCTCT 101119