CommunityTip - Khắc phục lỗi 520: Máy chủ web trả về một lỗi không xác định

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn khắc phục lỗi “Error 520: Web server is returning an unknown error” (Lỗi 520: Máy chủ web trả về một lỗi không xác định").

Tổng quan
Lỗi 520 về cơ bản là một phản hồi tổng hợp khi có điều gì đó không mong muốn xảy ra hoặc khi máy chủ nguồn gốc diễn giải sai hoặc không chấp nhận yêu cầu do vi phạm giao thức hoặc phản hồi trống. Lỗi 520 xảy ra khi kết nối bắt đầu trên máy chủ web nguồn gốc nhưng chưa hoàn thành yêu cầu. Lý do phổ biến nhất tại sao điều này xảy ra là một chương trình, công việc cron hoặc tài nguyên đang chiếm nhiều tài nguyên hơn mức cần thiết khiến máy chủ không thể phản hồi tất cả các yêu cầu một cách chính xác. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy “Error 520: Web server is returning an unknown error” (Lỗi 520: Máy chủ web trả về lỗi không xác định).

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

  1. Máy chủ web hoặc thiết bị mạng của bạn, bất kỳ thiết bị nhận biết http như Tường lửa, Load Balancer, v.v., đặt lại kết nối TCP sau khi kết nối được thiết lập. Đôi khi có những lúc máy chủ web gặp sự cố, nó sẽ thiết lập lại kết nối. Kiểm tra nhật ký lỗi máy chủ web với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn trong thời gian xảy ra lỗi để xem bất kỳ thông báo lỗi nào.

  2. Máy chủ web của bạn đã trả lại phản hồi không hợp lệ vượt quá giới hạn của chúng tôi. Thường thì điều này có thể xảy ra nếu máy chủ web của bạn trả về quá nhiều tiêu đề/tiêu đề quá lớn. Ví dụ: điều này thường do các tập lệnh chạy trả về quá nhiều cookie. Khung PHP Code Igniter cũng có một số lỗi đã biết xung quanh vấn đề này.

  3. Trong khi bạn thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của mình, hãy đảm bảo họ đưa các IP của Cloudflare vào danh sách được phép của họ.

  4. Mặc dù lỗi 520 có thể được kích hoạt bởi các trường hợp độc đáo và có vẻ lạ diễn ra tại biên, nhưng chúng thường do: Đặt lại kết nối (sau một lần xác nhận và giao tiếp (handshake) TCP thành công), Tiêu đề vượt quá giới hạn kích thước tiêu đề Cloudflare (trên 8kb), Phản hồi trống từ nguồn gốc, Phản hồi HTTP không hợp lệ, Thiếu tiêu đề phản hồi từ phản hồi HTTP hoặc Sự hiện diện của nhiều tiêu đề có nội dung dài.

  5. Lưu ý rằng nếu tính năng Always Online được bật, lỗi này sẽ kích hoạt trang Always Online hoạt động. Tắt tính năng Always Online và kiểm tra xem lỗi có biến mất hoặc thay đổi hay không. Nếu lỗi có biến mất hoặc thay đổi, hãy tham khảo #CommunityTip 521 hoặc 522 thích hợp.

  6. Nếu lỗi này vẫn xảy ra, hãy đăng trên trang web này và cung cấp (các) URL mẫu và Ray ID và kết quả từ một công cụ truy vết đối với bất kỳ người dùng bị ảnh hưởng nào, sao chép kết quả của example.com/cdn-cgi/trace - thay thế example.com bằng tên miền bị ảnh hưởng. Đồng thời chuẩn bị hai tệp HAR: một tệp ghi chi tiết yêu cầu của bạn với Cloudflare được bật trên trang web của bạn và tệp còn lại với Cloudflare tạm thời được tắt - xem mục Làm cách nào để tắt kích hoạt Cloudflare? Nếu bộ phận Hỗ trợ của Cloudflare cần hỗ trợ, các tệp HAR này sẽ hữu ích trong việc so sánh các phản hồi của máy chủ.

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431#522error

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
Trung tâm trợ giúp
YouTube

Nghiên cứu sự cố
Google

Nếu bạn cần trợ giúp thêm
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên khác, hãy nhấn vào đây.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXWSCT 101819