CommunityTip - Khắc phục Không thể tra cứu thông tin nhà đăng ký và lưu trữ Mã: 11101

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn khắc phục lỗi “Không thể tra cứu thông tin đăng ký và lưu trữ của example.com tại thời điểm này. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Cloudflare hoặc thử lại sau. (Mã: 1110)” khi làm việc trên tab DNS của Bảng điều khiển chính.

Tổng quan
Lưu ý rằng mã 1110 khác với lỗi 1110. Trong khi thêm vùng trên bảng điều khiển Cloudflare, lỗi 1110 cho biết rằng máy chủ định danh cho tên miền của bạn không phản hồi hoặc không thể tìm thấy. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy lỗi “Không thể tra cứu thông tin đăng ký và lưu trữ của example.com vào lúc này. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Cloudflare hoặc thử lại sau. (Mã lỗi: 1110)”.

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

  1. Bạn đã thay đổi máy chủ tên Cloudflare trước khi thêm tên miền và chúng tôi không thể xác minh tên miền. Vì tên miền chưa có trên Cloudflare, thao tác này sẽ không thành công. Hoàn nguyên về máy chủ tên trước đó, sau đó thử thêm lại tên miền. Sau khi thêm tên miền, hãy trỏ máy chủ tên đến máy chủ tên của Cloudflare được chỉ định cho tài khoản của bạn.

  2. Thêm địa chỉ IP vào bản ghi keo mà bạn có với công ty đăng ký của mình cho những máy chủ tên này để đảm bảo chúng có thể phân giải được

  3. Chuyển sang một nhà cung cấp DNS khác trước khi thêm tên miền của bạn vào Cloudflare.

  4. Có lỗi chính tả về máy chủ tên về trên đăng ký của bạn. Liên hệ với công ty đăng ký của bạn để sửa lỗi chính tả và thử thêm lại tên miền.

  5. Đi đến trang thử nghiệm DNS này và chọn “Trace”, nhập tên miền của bạn vào trường bên trái và sau đó nhấp vào nút “Dig”. Nếu bạn vẫn thấy đầu ra cho biết máy chủ tên hiện tại của bạn không thể được tìm thấy/phân giải, bạn sẽ không thể thêm tên miền.

  6. Đó là một sự cố không liên tục trong đó chúng tôi không thể kết nối với máy chủ WHOIS. Vui lòng chờ và sau đó thử lại để thêm tên miền.

  7. Trước đây bạn đã bật DNSSEC cho vùng của mình, hãy tắt tính năng này với đơn vị đăng ký của bạn trước khi bạn thêm trang web vào Cloudflare. Xóa bản ghi DS này, để Cloudflare kích hoạt, sau đó bạn có thể kích hoạt lại DNSSEC thông qua bảng điều khiển của chúng tôi và sẽ nhận được bản ghi DS mới để đặt cấu hình tại công ty đăng ký của bạn. Bạn có thể tìm thấy thông tin về cách hiểu và đặt cấu hình DNSSEC trong Cloudflare DNS trong mục Trung tâm trợ giúp.

  8. Bạn đang thử thêm https://example.com. Thêm tên miền không có https://; thêm example.com thay vì https://example.com. Bạn đang thử thêm www.example.com, thay vào đó hãy thêm example.com.

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/205359838-I-cannot-add-my-domain-to-Cloudflare-

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
Trung tâm trợ giúp
YouTube
Hướng dẫn cộng đồng

Nghiên cứu sự cố
Cộng đồng
Google

Nếu bạn cần trợ giúp thêm
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Chúng tôi đánh giá cao nhận xét của các chuyên gia
Mục Lời khuyên của cộng đồng này sẽ vẫn mở để các chuyên gia trong Cộng đồng và những người quen thuộc với vấn đề này đóng góp ý kiến. Chúng tôi thực sự đánh giá cao những bình luận như: “Ba điều luôn luôn nên thử”, “Hãy thực hiện điều này trước tiên” hoặc “Theo kinh nghiệm của tôi”.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên khác, hãy nhấn vào đây.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXRHCT 111919