CommunityTip - Cách khắc phục lỗi SSL ERROR NO CYPHER OVERLAP trong Mozilla

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn khắc phục lỗi SSL ERROR NO CYPHER OVERLAP trong Mozilla.

Tổng quan
Trang web sử dụng HTTPS thực hiện hàng loạt các bước giữa trình duyệt và máy chủ web để đảm bảo chứng chỉ và kết nối SSL/TLS hợp lệ. Chúng bao gồm quá trình xác nhận và giao tiếp (handshake) TLS, chứng chỉ đang được đối chiếu với tổ chức phát hành chứng chỉ và giải mã chứng chỉ. Nếu phát hiện ra sự cố, Mozillacó thể hiển thị thông báo “SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP”, ngăn chặn quyền truy cập vào trang web.

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

 1. Tạo đám mây màu xám/hủy kích hoạt Cloudflare để trang web sử dụng chứng chỉ SSL của nguồn gốc
 1. Bắt đầu lại quy trình
 • Đi đến ứng dụng SSL/TLS trên Bảng điều khiển chính của bạn và cuộn xuống dưới cùng
 • Nhấn vào Tắt Universal SSL
 • Chờ vài phút rồi nhấn vào Bật Universal SSL
 1. Phương pháp xác nhận BẢN VÁ với API bằng cách sử dụng https://api.cloudflare.com/#ssl-verification-edit-ssl-certificate-pack-validation-method.

 2. Thực hiện theo các bước Xác nhận Apex tại đây.

 3. Hiểu cách hoạt động của chứng chỉ
  Chứng chỉ sẽ chỉ bao gồm một cấp tên miền phụ (.example.com, chứ không phải *…example.com):

 • Sẽ hoạt động - www.example.com
 • Sẽ hoạt động - example.com
 • Sẽ hoạt động - test.example.com
 • Sẽ KHÔNG hoạt động - www.test.example.com
 • Sẽ KHÔNG hoạt động - staging.www.example.com
 1. Vui lòng chờ 24 giờ, trong hầu hết các trường hợp, đây chỉ là vấn đề về thời gian . Kiểm tra xem bạn có chứng chỉ SSL đang hoạt động trong ứng dụng SSL/TLS hay không, nếu ứng dụng cho biết “Initializing Certificate" (Đang khởi tạo chứng chỉ), hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy thông báo Active Certificate (Chứng chỉ đang hoạt động). Tạm dừng Cloudflare trong thời gian chờ đợi.

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170566-Why-isn-t-SSL-working-for-my-site-

Hướng dẫn cộng đồng
https://community.cloudflare.com/t/step-2-setting-up-ssl-with-cloudflare/94646

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
Trung tâm trợ giúp
Trung tâm học tập
YouTube

Nghiên cứu sự cố
Cộng đồng
Google

Nếu bạn cần trợ giúp thêm
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên mục Cộng đồng. Khi bạn đăng trên mục Cộng đồng, hãy đảm bảo bao gồm những thông tin sau đây nhiều nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước mô phỏng lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Chúng tôi đánh giá cao nhận xét của các chuyên gia
Mục Lời khuyên của cộng đồng này sẽ vẫn mở để các chuyên gia trong Cộng đồng và những người quen thuộc với vấn đề này đóng góp ý kiến. Chúng tôi thực sự đánh giá cao những bình luận như: “Ba điều luôn luôn nên thử”, “Hãy thực hiện điều này trước tiên” hoặc “Theo kinh nghiệm của tôi”.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên khác, hãy nhấn vào đây.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXCOCT 103119