CommunityTip - Cách khắc phục lỗi 1020 Truy cập bị từ chối

Lỗi
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này để giúp bạn sửa lỗi “Access denied (Error: 1020)” (Quyền truy cập bị từ chối (Lỗi: 1020)) khi truy cập trang web được Cloudflare bảo vệ.

Tổng quan
Khi truy cập trang web được Cloudflare bảo vệ, lỗi 1020 “Access denied (Error: 1020)” (Quyền truy cập bị từ chối (Lỗi: 1020)) cho biết bạn đã vi phạm Quy tắc về tường lửa. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ thấy lỗi “Access Denied (Error: 1020)” (Quyền truy cập bị từ chối (Lỗi: 1020)) và yêu cầu của bạn đã bị chặn bởi quy tắc Tường lửa dựa trên bộ lọc trên trang web. Nếu bạn là chủ sở hữu trang web, bạn có thể tìm thấy các yêu cầu đã bị Tường lửa chặn trên trang Tường lửa trong menu Sự kiện.

Những ý tưởng để khắc phục nhanh lỗi

  1. Nếu bạn đang truy cập trang web, hãy liên hệ với chủ sở hữu trang web và cho họ biết rằng bạn đã nhận được lỗi Quyền truy cập bị từ chối và yêu cầu họ kiểm tra Quy tắc tường lửa của họ. Chỉ chủ sở hữu của trang web bạn đang truy cập mới có thể cho bạn biết lý do tại sao bạn không thể truy cập trang web. Bạn sẽ không nhận được câu trả lời khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ hoặc đăng bài tại đây.

  2. Nếu bạn là chủ sở hữu trang web và bạn muốn phân tách quy tắc đang bị vi phạm, trước tiên hãy xem lại Quy tắc tường lửa của bạn. Tiếp theo, tắt các quy tắc tường lửa để xem sự cố có biến mất hay không. Hãy tắt tất cả quy tắc, kiểm tra và nếu hết lỗi, lần lượt bắt đầu bật từng quy tắc.

  3. Ngoài ra, hãy tìm kiếm RAYID trong mục Nhật ký sự kiện tường lửa để xác định quy tắc đang bị vi phạm.

  4. Bạn có thể xác minh vấn đề là do Tường lửa của bạn gây ra nếu bạn tắt Cloudflare và sau đó truy cập trang web. Xem mục Làm thế nào để tắt Cloudflare?

  5. Nếu bạn chỉ muốn bảo vệ một phần trang web của mình hoặc phân tách quy tắc đang bị vi phạm, hãy tắt WAF cho toàn bộ tên miền và sử dụng Page Rules để bật WAF cho các URL cụ thể.

  6. Nếu bạn gặp phải lỗi 1020, bạn đang vi phạm quy tắc tường lửa mà chủ sở hữu trang web đã đặt ra, lỗi này không liên quan gì đến Cloudflare Access của sản phẩm .

Tìm hiểu thêm
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200172016-What-does-the-Web-Application-Firewall-WAF-do-

Tài nguyên về kiến thức cơ bản
YouTube
Cộng đồng
Google

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên khác, hãy nhấn vào đây.

Çevirmek…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

FXCTAD 101119