CommunityTip - Bắt đầu

Bạn mới sử dụng Cloudflare? Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Cloudflare. Nếu mới bắt đầu sử dụng Cloudflare, bạn có thể tò mò không biết phải làm gì trước, làm gì tiếp theo và chính xác nơi bạn nên đăng bài. Hãy sử dụng danh mục này cho các câu hỏi về cách bắt đầu với Cloudflare.

Khi bạn bắt đầu sử dụng Cloudflare và làm quen với Cộng đồng Cloudflare, bạn nên nghiên cứu mục Lời khuyên của chuyên gia, các bài đăng từ Cộng đồng với câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi và mục Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare đề cập đến phương pháp hay nhất khi đặt cấu hình Cloudflare, cách khắc phục sự cố bạn có thể thấy và các công cụ nên sử dụng để giúp bạn khắc phục sự cố.

Để xem tất cả Lời khuyên của cộng đồng, hãy truy cập vào đây. Lời khuyên của cộng đồng tổng hợp thông tin từ Trung tâm học tập của Cloudflare, Trung tâm trợ giúp của Cloudflare, Nhà phát triển Cloudflare, các bài đăng trên Cộng đồng, các Blog của Cloudflare, các chuyên gia từ cộng đồng và bộ phận Hỗ trợ khách hàng khi bắt đầu tập trung tìm hiểu về Cloudflare, khắc phục sự cố và chia sẻ thông tin.

Chào mừng bạn đến với Cloudflare
Tại Cloudflare, chúng tôi muốn giúp bạn tạo nên những điều tuyệt vời. Truy cập Trung tâm chào mừng để tìm hiểu hướng dẫn từng bước về những hành động cần thiết bạn cần thực hiện để tạo nên những điều tuyệt vời.

venn-diagram

Sau khi bạn truy cập Trung tâm chào mừng, hãy quay lại mục lời khuyên này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bắt đầu với Cloudflare. Chúng tôi rất vui khi thấy được kết quả của bạn.

Xem trước Các bước bắt đầu
Thêm tên miền vào Cloudflare
Thay đổi máy chủ tên miền thành Cloudflare
Thêm bản ghi MX vào Cloudflare

Tìm hiểu thêm
Câu hỏi thường gặp về Cách bắt đầu
Lời khuyên của cộng đồng - Cách bắt đầu
Lời khuyên của chuyên gia - Cách bắt đầu
Lời khuyên của cộng đồng về những phương pháp hay nhất
Cách sử dụng mục Lời khuyên của cộng đồng
Lời khuyên về các công cụ cộng đồng
Tất cả lời khuyên của cộng đồng
Tất cả lời khuyên của chuyên gia
Lời khuyên của cộng đồng - Cách…trả lời các Câu hỏi chổ biến

Tài nguyên của bên thứ ba
YouTube - Hướng dẫn dành cho người bắt đầu

Những người dùng khác trên trang web này có thể yêu cầu bạn chia sẻ tên miền của mình. Việc này chỉ được thực hiện theo quyết định của bạn và nhằm mục đích hỗ trợ người khác trợ giúp bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc chia sẻ tên thật, email, thông tin đăng nhập và/hoặc đăng các chi tiết bí mật như IP nguồn gốc hoặc thông tin máy chủ khác có thể ảnh hưởng đến bảo mật trang web của bạn.