CommmunityTip - Những nội dung cần bao gồm trong bài đăng của bạn?

Cách sử dụng
Hãy thử các đề xuất trong mục Lời khuyên của cộng đồng này trước khi bạn đăng trên trang web này. Hãy gửi kèm thông tin chi tiết được khuyến nghị để đảm bảo bài đăng của bạn nhận được sự quan tâm thích đáng !

Những điều cần làm trước khi đăng bài

 1. Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi sẵn lòng trợ giúp để bạn có được câu trả lời. Đăng bài vào đúng danh mục kèm theo các câu hỏi được nghiên cứu kỹ lưỡng, có các bước tái hiện sự cố được liệt kê rõ ràng, có thông báo lỗi & mã lỗi cụ thể và ảnh chụp màn hình sẽ nhận được phản hồi tốt hơn, nhiều hơn và nhanh hơn so với các bài đăng không kèm thông tin chi tiết:

“Trang web của tôi không hoạt động. Vì sao? Tôi đã làm mọi thứ. Tôi nên làm gì? Khắc phục bằng cách nào?"

 1. Kiểm tra mục câu hỏi thường gặp trước khi bạn đăng bài. Hàng trăm câu hỏi về việc sử dụng Cloudflare được hỏi và trả lời trên trang web này mỗi ngày. Các câu hỏi thừa có xu hướng bị bỏ sót, các câu hỏi kèm thông tin chi tiết hữu ích sẽ thu hút các cuộc thảo luận và nhận được câu trả lời. Đọc mục Câu hỏi thường gặp về DNS, & Câu hỏi thường gặp về Bảo mật, & Câu hỏi thường gặp chung.

 2. Hãy tìm kiếm trước khi bạn đăng bài. Thêm #CommunityTip khi tìm kiếm lần đầu để tìm thấy ngay mục Lời khuyên của cộng đồng với những lời khuyên và thông tin chuyên sâu.

 3. Tài nguyên hỗ trợ nghiên cứu - Trung tâm học tập, Trung tâm trợ giúpTài liệu dành cho Nhà phát triển. Đồng thời, hãy dùng thử mục Hướng dẫn tự hỗ trợ mình.

 4. Không phải do bạn, mà là do chúng tôi. Khả năng đó có thể xảy ra, hãy kiểm tra mục Trạng thái Cloudflare hoặc theo dõi Danh mục #Cloudflarestatus trên trang web này để xem liệu có sự cố nào đang ảnh hưởng đến trang web của bạn hay không.

 5. Tìm hiểu ý kiến của các chuyên gia, bắt đầu tác vụ tìm kiếm của bạn với #ExpertTip để chỉ tìm kiếm các bài đăng từ những người có chuyên môn.

Hãy gửi kèm trong mỗi bài đăng

 1. Tên miền mà bạn đang đăng bài về, sở thích của bạn; người truy cập, chủ sở hữu, nhà cung cấp, v.v.

 2. Kết quả mong đợi & kết quả thực tế là gì? Bạn đã mong đợi điều gì sẽ xảy ra và điều gì đang thực sự diễn ra?

 3. Các bước bạn đã thực hiện để khắc phục sự cố. Bạn đã thực hiện theo Lời khuyên của cộng đồng, Lời khuyên của chuyên gia, video, chỉ dẫn, hướng dẫn và lời khuyên nào để thử và khắc phục sự cố?

 4. Ảnh chụp màn hình về sự cố.

 5. Thông báo lỗi cụ thể và mã/số lỗi bạn đang thấy.

 6. Nếu bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Cloudflare, vui lòng chia sẻ số thẻ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin chi tiết từ bài đăng trên Cộng đồng của bạn với bộ phận Hỗ trợ.

Xin cảnh báo trước

 1. Bạn có thể được yêu cầu chia sẻ địa chỉ IP nguồn gốc của mình. Nếu bạn quyết định chia sẻ thông tin đó, xin lưu ý rằng đó là thông tin nhạy cảm, bạn không nên chia sẻ rộng rãi cũng như tùy tiện và bạn phải coi đó là thông tin bí mật. Nếu bạn thích, hãy :black_flag: bài đăng của bạn là “nội dung khác” và yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa các thông tin nhạy cảm.

 2. Vui lòng không chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ email, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn hẳn sẽ không bỏ lại ở nơi công cộng cho người lạ xem.

Tìm hiểu thêm
https://community.cloudflare.com/t/community-tip-how-to-post-a-new-topic/45427

Nếu bạn cần trợ giúp thêm,
Cộng đồng này luôn có những người dùng Cloudflare khác có thể hỗ trợ bạn, hãy đăng nhập vào Cloudflare và đăng câu hỏi của bạn lên Cộng đồng. Khi bạn đăng trên Cộng đồng, đừng quên thêm những thông tin sau đây chi tiết nhất có thể: thông báo lỗi cụ thể mà bạn đang thấy, các URL mà lỗi này đang xảy ra, ảnh chụp màn hình của lỗi và các bước tái tạo lỗi. Vui lòng cho biết các bước khắc phục sự cố bạn đã thử để chúng tôi có thể trợ giúp bạn.

Đây là một Lời khuyên của cộng đồng của Cloudflare, để xem lại các lời khuyên khác, hãy nhấn vào đây.

Çevirme…traduzir…翻译…traducir…Traduire…Übersetzen…:greyg: Translate this Tip

BPFPCT 110719