Chuyển hướng example.com đến www.example.com

Hướng dẫn này bao gồm việc chuyển hướng www.example.com đến example.com khi sử dụng Cloudflare, để làm ngược lại, vui lòng xem https://community.cloudflare.com/t/chuy-n-h-ng-www-example-com-d-n-example-com/399052.

Bạn nên thay thế tất cả các phiên bản của example.com trong ảnh chụp màn hình bằng tên miền của mình.

Bước 1, Bản ghi DNS:
Điều đầu tiên bạn cần là bản ghi DNS cho www, được đặt thành :orange:. Thao tác này có thể trỏ đến bất kỳ địa chỉ IP nào vì page rule chuyển hướng sẽ thực thi đầu tiên. Bạn nên trỏ đến 192.0.2.1, một IP giả.

Bước 2, Page Rule:
Bước thứ hai là page rule sẽ thực hiện chuyển hướng. Bạn nên thêm một page rule như sau:

* có nghĩa là nó sẽ chuyển tiếp tất cả các trang và $1 sẽ giữ nguyên đường dẫn, tức là nếu bạn nhập vào www.example.com/page1, bạn sẽ được chuyển hướng đến https://example.com/page1.

Lưu ý: Nếu bạn đã bật HSTS
Nếu tên miền của bạn nằm trong Danh sách tải trước HSTS, yêu cầu của điều này là tên miền của bạn chuyển hướng http://example.com đến https://example.com trước khi chuyển hướng đến www. Điều này có thể được giải quyết bằng cách đặt URL phù hợp thành https://example.com/* và đảm bảo rằng bật tính năng Always Use HTTPS. Điều này có nghĩa là các chuyển hướng sẽ là:
http://example.com -> https://example.com -> https://www.example.com
thay vì
http://example.com -> https://www.example.com
và do đó đáp ứng các yêu cầu tải trước tên miền của bạn.

Cảm ơn bạn báo cáo về vấn đề này trong chuỗi hội thoại này.

Video giới thiệu về chuyển hướng với page rulesTham chiếu hướng dẫn: CT-27

Ngày duyệt lại: 08/21

Đây là mộtHướng dẫn cộng đồng, hầu hết là các bài đăng trên wiki, do đó, các Regular và MVP có thể đóng góp tại đây. Nếu có hướng dẫn bạn muốn xem, bạn có thể yêu cầu một hướng dẫntại đây.

Nếu bạn muốn cung cấp bất kỳ phản hồi nào về hướng dẫn này, vui lòng đăng trong danh mục #Meta, gắn thẻ bài đăng của bạn với #TutorialFeedback và cho chúng tôi biết Tham chiếu hướng dẫn ở trên.

Các tài nguyên tuyệt vời khác trên cộng đồng này bao gồm mụcLời khuyên của cộng đồng. Những tài nguyên này cung cấp các phương pháp hay nhất khi đặt cấu hình Cloudflare, cách khắc phục sự cố bạn có thể thấy và các công cụ để khắc phục sự cố. Ngoài ra, bạn có thể xem mục Lời khuyên của chuyên gia, các bài đăng tuyệt vời trên cộng đồng có thể trợ giúp người dùng gặp sự cố tương tự.

Chúng tôi khuyến khích người dùng xem các tài nguyên tuyệt vời này và Trung tâm hỗ trợ của Cloudflare trước khi đăng bài