Brak możliwości dodania publicznych nazw hosta

w momencie konfiguracji i dodania publicznej nazwy hosta zwraca następujący błąd: Wygląda na to, że aplikacja napotkała błąd.
Nie udało się wykonać polecenia „insertBefore” w „Węźle”: węzeł, przed którym ma zostać wstawiony nowy węzeł, nie jest dzieckiem tego węzła.

Where are you seeing this error? In the Cloudflare dashboard or your server? Have you tried adding the public hostname through the Cloudflare dashboard?